Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: T. van Amelsvoort

Redactioneel

2018/3 themanummer Personalised Medicine

A.T.F. Beekman, T. van Amelsvoort, H.L. Van, K.R. Goethals

Personalised medicine: een wenkend perspectief voor de psychiatrie?, 142 - 144

Overzichtsartikel

2015/3

P. Martinez-Martinez*, P.C. Molenaar*, M. Losen, C. Hoffmann, J. Stevens, L.D. de Witte, T. van Amelsvoort, J. van Os, B.P.F. Rutten

Auto-immuunaandoeningen als mogelijke oorzaak van neuropsychiatrische syndromen, 183 - 191

Kinder- en jeugdpsychiatrie

2015/11

Diagnostic dilemma’s in child and adolescent psychiatry, 847 - 847

Christian Perring, Lloyd A. Wells

Ingezonden brief

2014/8

R. Evers, T. van Amelsvoort

Reactie op ‘Minocycline bij schizofrenie: een beknopt overzicht’, 561 - 562

Algemene psychiatrie

2014/11

DSM-5. Handbook of differential diagnosis, 764 - 765

Michael B. First

Algemene psychiatrie

2013/7

Hallucinations. Research and practice, 501 - 502

Jan Dirk Blom, Iris E.C. Sommer, red.

Schizofrenie en psychose

2013/12

Social cognition in schizophrenia. From evidence to treatment, 982 - 983

David L. Roberts, David L. Penn, red.