Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: A.S. van Amerongen

Gevalsbeschrijving

2013/8

J.S. Badloe, R.F.P. de Winter, D. Ramlal, A.S. van Amerongen

Manisch-psychotische verschijnselen in het kader van hyperparathyreoïdie met aspecifiek beloop, 635 - 639

Gevalsbeschrijving

2013/2

A.S. van Amerongen, E.E.J.H. Verheijden, N.M. van Gent, N. Moaddine, R.F.P. de Winter, J.D. Blom

Folie à famille: een Surinaams-Hindoestaans gezin met een gedeelde paranoïde waan en ernstige ondervoeding, 123 - 127