Home

Tvp19 012omslag kijk verder

Auteurregister: J. van Os

Essay

2013/7

A.I. Wierdsma, J. van Os

Effecten op schaal en betrouwbaarheidsintervallen als alternatief voor p < 0,05, 471 - 480

Commentaar

2013/3

A. Hafkenscheid, J. van Os

Huidige ROM doet afbreuk aan valide kwaliteitsmeting, 179 - 181