Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: B. Arts

Overzichtsartikel

2012/8

M.J. Eldering, S. Schouws, B. Arts, N. Jabben

Cognitieve stoornissen bij patiënten met een bipolaire stoornis: determinanten en consequenties, 709 - 718

Schizofrenie en psychose

2011/7

Stahl’s Illustrated Antipsychotics: Treating Psychosis, Mania and Depression (2de druk), 438 - 439

Stahl, S.M., & Mignon, L.