Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Auteurregister: S. Lefèvre

Referaat

2013/1

S. Lefèvre

Afnemende alcoholabstinentie: leeftijds-, cohortof periode-effect?, 75 - 76

Referaat

2011/11

S. Lefèvre, G. Pieters

Effectiviteit van ambulante, dagtherapeutische en klinische psychotherapie bij patiënten met cluster B-persoonlijkheidsstoornissen, 872 - 873

Referaat

2010/3

S. Lefèvre, G. Pieters

Schizofrenie en gewelddadige delicten, 197 - 197