Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: F. Loman

Oorspronkelijk artikel

2013/8

M.E.J. Kouijzer, F. Loman, C.M. van der Feltz-Cornelis

Kinderen en jongeren met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in een ggz-instelling, 599 - 608

Kinder- en jeugdpsychiatrie

2009/7

The Child Within. Taking the Young Person's Perspective by Applying Personal Construct Psychology (2de druk), 489 - 490

Butler, R.J., & Green, D.