Home

Tvp19 012omslag kijk verder

Auteurregister: Chr. Lafeber

Commentaar

1983 25 jaar jubileumuitgave

Chr. Lafeber

Terugblik vanuit de tachtiger jaren op een groepstherapeutische behandeling van anorexia nervosa-patiënten in de zestiger jaren , 132 - 136

Oorspronkelijk artikel

1983 25 jaar jubileumuitgave

Chr. Lafeber, P.J. Jongerius, J. Lansen

Groepstherapie voor anorexia-nervosa patiënten, 117 - 131

Korte bijdrage

1967/1

Chr. Lafeber

Groepstherapie voor anorexia-nervosa patienten, 65 - 80