Home

Tvp19 012omslag kijk verder

Auteurregister: S. Lammers

Oorspronkelijk artikel

2017/1

H. Nijman, S. Lammers, M. Vrinten, E. Bulten

(Te) lang in tbs? Een onderzoek naar patiënten die meer dan 15 jaar in tbs-behandeling zijn, 9 - 19

Ingezonden brief

2008/2

J.A.G. van Opstal, S. Lammers

Reactie op 'Kanttekeningen bij een nieuwe wet voor psychiatrische dwangbehandeling'*, 127 - 130

Ingezonden brief

2008/1

J.A.G. van Opstal, S. Lammers

Reactie op 'Kanttekeningen bij een nieuwe wet voor psychiatrische dwangbehandeling', 71 - 72

Essay

2007/10

J.A.G. van Opstal, S. Lammers

Voorstel voor een behandelwet naar Schots model, 719 - 728

Essay

2006/8

J.A.G. van Opstal, S. Lammers

Op weg naar een behandelwet?, 637 - 645