Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: A.S. de Leeuw

Gevalsbeschrijving

2010/5

A.J.B. Wanders, A.S. de Leeuw, H.J.G.M. van Megen

Diagnose epilepsie bemoeilijkt door paniekstoornis met aspecifieke reactie op SSRI, 349 - 352

Overzichtsartikel

2006/6

R. van der Zwaard, A.S. de Leeuw, F. van Dael, L.M.E. Knook

… met psychotische kenmerken? Een onderzoek naar het waanachtige karakter van overtuigingen buiten het psychosencluster , 461 - 466