Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: M.A. Ouwens

Gevalsbeschrijving

2018/5

A.C. Videler, E.C.J. Delescen, M.A. Ouwens

Handvatten voor differentiële diagnostiek bij autisme of persoonlijkheidsstoornis bij ouderen, 343 - 346

Oorspronkelijk artikel

2010/6

L.M. van de Beek, M.A. Ouwens, P.L. de Vries, J.W. Hummelen

Controles bij de behandeling met lithium: de richtlijn en de klinische praktijk, 367 - 373

Oorspronkelijk artikel

2010/1

A.T.J. Cornelissen, E. Poppe, M.A. Ouwens

Drop-out bij klinisch psychotherapeutische behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, 17 - 27

Korte bijdrage

2007/9

M.H.C.M. Laan, M.A. Ouwens, A.J.K. Hondius, H.D. Fransen, M.H. Roest

Inleunappartementen: een poging om complexe chronische psychiatrische problematiek hanteerbaar te maken, 649 - 653

Referaat

2006/2

L.M. van de Beek, M.A. Ouwens

Cognitieve therapie ter preventie van psychose, 160 - 161