Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Auteurregister: B. Aertgeerts

Korte bijdrage

2008/6 Themanummer Evidence-Based Psychiatrie

K. Hannes, G. Pieters, W. Simons, G. Herman, B. Aertgeerts

Preliminaire bevindingen van focusgroeponderzoek over hinderpalen bij implementatie van evidence-based praktijkvoering in Vlaanderen. Zijn psychiaters anders dan andere zorgverleners?, 345 - 352

Korte bijdrage

2006/1

I. Nijs, K. Hannes, B. Aertgeerts, G. Pieters

'Evidence-based medicine' in de Nederlandstalige psychiatrische, psychologische en psychotherapeutische vakliteratuur: opvallend aanwezig?, 53 - 57