Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: A.F.G Leentjens

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

B. Verwey, J.A. van Waarde, F.J. Huyse, A.F.G Leentjens

Consultatieve en ziekenhuispsychiatrie in Nederland: op weg naar psychosomatische geneeskunde, 139 - 143

Essay

2012/3

J. van Os, R. Kahn, D. Denys, R.A. Schoevers, A.T.F. Beekman, W.J.G. Hoogendijk, A.M. van Hemert, P.P.G. Hodiamont, F. Scheepers, Ph. A.E.G. Delespaul, A.F.G Leentjens

ROM: gedragsnorm of dwangmaatregel? Overwegingen bij het themanummer over routine outcome monitoring, 245 - 253

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

J.S.A.M. Reijnders, A.F.G Leentjens

Diagnostiek en beoordeling van psychopathologische symptomen bij de ziekte van Parkinson , 679 - 684

Medische psychologie en psychosomatiek

2011/7

Clinical manual of psychopharmacology in the medically ill, 460 - 460

Ferrando, M.D., Levenson, J.L., & Owen, J.A. (Red.)

Redactioneel

2011/3

A.F.G Leentjens

Over de inbedding van de ziekenhuispsychiatrie in het ziekenhuis: dreigende eilandvorming?, 141 - 144

Referaat

2011/10

N. Haex, A.F.G Leentjens

Vitamine D-deficiëntie en het risico op cognitieve achteruitgang bij ouderen, 769 - 770

Varia

2010/7

Maison Dieu. Dertig jaar The house of God, 533 - 534

Oderwald, A. (Red.)

Overzichtsartikel

2010/6

R.L. Drijgers, P. Aalten, A.F.G Leentjens, F.R.J. Verhey

Apathie: van symptoom naar syndroom, 397 - 405

Medische psychologie en psychosomatiek

2010/12

Psychosomatic Medicine. An introduction to Consultation-Liaison Psychiatry, 877 - 878

Amos, J.J. & Robinson, R.G. (Red.)

Psychofarmacologie

2009/7

Stahl's Essential Psychopharmacology. Neuroscientific Basis and Practical Applications, 462 - 463

Stahl, S.M.

Korte bijdrage

2009/6

A.F.G Leentjens, I. Sonderen, W.M.N.J. Buis

Zorgwekkende afname van psychiatrische behandelcapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen in de periode 1998-2006, 395 - 399

Redactioneel

2009/12

A.F.G Leentjens

Nieuwe beroepsziekten in de geestelijke gezondheidszorg, 869 - 871

Varia

2008/7

Ethics in Mental Health Research. Principles,, 481 - 482

Dubois, J.M.

Korte bijdrage

2008/6 Themanummer Evidence-Based Psychiatrie

A.F.G Leentjens, J.S. Burgers

Welke factoren zijn belangrijk bij succesvolle implementatie van richtlijnen?, 329 - 335

Redactioneel

2008/6 Themanummer Evidence-Based Psychiatrie

A.F.G Leentjens, G. Pieters, J.J.E. van Everdingen, P.N. van Harten

Evidence- en practice-based psychiatrie, 311 - 311

Ouderen- en neuropsychiatrie

2008/12

Competence Assessment in Dementia, 811 - 812

Stoppe, G. (Red.)

Redactioneel

2008/12

A.F.G Leentjens

Quasi mortis imago, 759 - 760

Medische psychologie en psychosomatiek

2007/7

Integrated Care for the Complex Medically Ill. An Issue of Medical Clinics of North America, 500 - 501

Huyse, F., & Stifel, F.

Medische psychologie en psychosomatiek

2007/7

Depression and Physical Illness, 502 - 502

Steptoe, A. (Red.)

Referaat

2007/4

N. Haex, A.F.G Leentjens

Het valideren van diagnostische criteria voor psychogene bewegingsstoornissen, 269 - 270

Redactioneel

2007/3

A.F.G Leentjens

Zorg in verwardheid: een prestatieindicator voor delier in het algemeen ziekenhuis, 141 - 143

Algemene psychiatrie

2007/12

Progress in Neurotherapeutics and Neuropsychopharmacology 2007 (Vol.2), 897 - 897

Cummings, J.L. (Red.)

Medische psychologie en psychosomatiek

2007/12

Handbook of liaison psychiatry, 930 - 931

Lloyd, G.C. & Guthrie, E.

Referaat

2007/11

B.P.F. Rutten, A.F.G Leentjens

Primaire preventie van alzheimerdementie?, 855 - 856

Ingezonden brief

2006/8

A.F.G Leentjens, F.R.J. Verhey

Reactie op 'De multidisciplinair werkende psychiater in de Herziene Profielschets Psychiater', 669 - 672