Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Auteurregister: T.I. Oei

Oorspronkelijk artikel

2016/8

I. Jeandarme, C. Pouls, K. Hanoulle, T.I. Oei, S. Bogaerts

Klinische implicaties van afschaffing van de ministeriële internering in België: onderzoek naar profiel van Vlaamse geïnterneerden-veroordeelden, 574 - 582

Essay

2011/8

A.P. de Boer, T.I. Oei

Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; stand van zaken en bespreking van een recente casus, 543 - 550

Forensische psychiatrie

2007/12

Offenders' Memories of Violent Crimes. In de serie The Psychology of Crime, Policing and Law, 932 - 934

Christianson, S.A. (Red.)

Forensische psychiatrie

2007/12

Treating Violence. A Guide to Risk Management in Mental Health, 932 - 934

Maden, A.

Overzichtsartikel

2005/8

R.C. Brouwers, M.T. Appelo, T.I. Oei

Impulsief gewelddadig gedrag , 533 - 542

Korte bijdrage

1985/8

B. Garssen, P.J.G. Schreurs, T.I. Oei, F.M. Zwart

Sociale steun en depressieve klachten, 552 - 564