Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Auteurregister: A.J.M. Loonen

Ingezonden brief

2013/5

J.E. Hovens, A.J.M. Loonen

Reactie op ‘Na de extramuralisering. II. Een crosssectionele studie naar psychisch en sociaal functioneren en kwaliteit van leven van een steekproef van chronische psychiatrische patiënten in de Amsterdamse ggz’, 387 - 388

Korte bijdrage

2012/1

L. de Jonge, A.M.A. Langenburg, J.G. Ensing, C.M. Boek, N. Pras, A.J.M. Loonen

Psychofarmacaverstrekkingen op Bonaire, 81 - 87

Referaat

2010/10

M.H. de Jong, A.R. van Gool, A.J.M. Loonen

De prefrontale cortex als aangrijpingspunt voor antipsychotica, 725 - 726

Overzichtsartikel

2008/10

A.M.J.W. Scheepers-Hoeks, S.J.W. Wessels-Basten, M.J.W.T. Scherders, B. Bravenboer, A.J.M. Loonen, R.T. Kleppe, R.J.E. Grouls

Schizofrenie en antipsychotica: samenhang met het metabool syndroom, 645 - 654

Gevalsbeschrijving

2008/10

A.R. van Gool, M.T. van der Velden, A.W. Oosten, E. van Meerten, W.M.A. Verhoeven, A.J.M. Loonen

Chemotherapie bij gebruik van clozapine; een verhoogde kans op agranulocytose?, 673 - 678

Algemene psychiatrie

2007/7

Bewegingsstoornissen in de psychiatrie. Casuïstiek en achtergronden, 445 - 446

Harten, P.N. van

Korte bijdrage

2006/8

A.J.M. Loonen, J.E. Hovens

Bewegingsstoornissen meten bij klinisch onderzoek, 647 - 650

Overzichtsartikel

2003/1

H.G.J. Barth-van Veldhuizen, C. Reinders, A.J.M. Loonen, W.A. Nolen

Anticonvulsiva bij agressie, angststoornissen, psychotische stoornissen en alcohol- en cocaïneonttrekkingsverschijnselen , 35 - 43

Oorspronkelijk artikel

2000/8

C.M. Sterrenburg-van de Nieuwegiessen, A.J.M. Loonen, J.B. Bakker

Polyfarmacie en irrationele combinaties van psychofarmaca bij verblijfspatiënten in het apz: kunstfout of onvermijdelijk?, 565 - 574

Oorspronkelijk artikel

1988/7

A.J.M. Loonen

Cyclische antidepressiva nader beschouwd

Korte bijdrage

1985/2

W.M.N.J. Buis, A.J.M. Loonen

Door geneesmiddelen veroorzaakte psychopathologie: (differentiële) diagnostiek in de praktijk , 94 - 104