Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Auteurregister: K. Lauwers

Gevalsbeschrijving

2006/4

K. Lauwers, M. De Hert, L. de Rijdt, J. Peuskens

Glucosestoornissen bij een 14-jarige patiënt die behandeld werd met een tweede-generatieantipsychoticum1, 331 - 335

Referaat

2005/4

K. Lauwers, G. Pieters

Welke behandeling voor welk kind met ADHD? Moderatoren en predictoren van behandeling, 259 - 259