Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Auteurregister: T. Albronda

Gevalsbeschrijving

2013/12

B.L.I.A.M. Kramer, T. Albronda, D.L Clarenbach-wierda

Elektroconvulsieve behandeling van gedragsproblemen bij ouderen met dementie, 949 - 953

Oorspronkelijk artikel

2005/4

T. Albronda, J.E. Kootstra-Ross, M.G. Vollema, J. van der Weide, G. Klaverwijden †

De waarde van genotypering bij de diagnostiek van de ziekte van Alzheimer, 199 - 208