Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: J. Lansen

Ingezonden brief

2005/3

J. Lansen

Reactie op 'Voorlichting' Triomf voor de wgbo?, 187 - 188

Oorspronkelijk artikel

1983 25 jaar jubileumuitgave

Chr. Lafeber, P.J. Jongerius, J. Lansen

Groepstherapie voor anorexia-nervosa patiënten, 117 - 131

Korte bijdrage

1977/5

J. Lansen

Ontwikkelingen binnen de Nederlandse therapeutische gemeenschappen 1966-1976, 339 - 349

Korte bijdrage

1977/5

J. Lansen, J.B. Bakker, C.J. Koene, H.J.A. de Cuiper, H.M. van Praag, K. Bakker, L.C.W. Dols, W.R.E.H. Mulder

Summaries, 348 - 349

Korte bijdrage

1977/1

J. Lansen

'Consultation-liaison' psychiatrie, 5 - 13

Korte bijdrage

1977/1

J. Pols, H.M.J.A. Gerritzen, M.A. Bremer-Schulte, J. Lansen

Summaries, 55 - 56

Korte bijdrage

1975/1

J. Lansen

Evaluating Treatment Environments; a Social Ecological Approach*, 298 - 301

Korte bijdrage

1969/1

J. Lansen

Anorexia nervosa, 421 - 437