Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: A.A. de Lely

Oorspronkelijk artikel

2009/5

A.A. de Lely, W.W. van den Broek, P.G.H. Mulder, T.K. Birkenhäger

Symptomen bij een depressie; bevindelijk gereformeerde versus niet-kerkelijke patiënten, 279 - 289

Oorspronkelijk artikel

2005/6

A.A. de Lely, W.W. van den Broek, P.G.H. Mulder, T.K. Birkenhäger, J.A. Bruijn

De invloed van medicatieresistentie op het kortetermijneffect van elektroconvulsietherapie1, 351 - 358

Referaat

2003/9

A.A. de Lely, W.W. van den Broek

Medicamenteuze vervolgbehandeling na elektroconvulsietherapie, 580 - 581