Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: M.C. van der Laan

Korte bijdrage

2016/6

M.C. van der Laan, T. Rietveld, S.B.B. de Boer

Hoe beleven opgenomen adolescenten separatie en andere vormen van dwang?, 471 - 475

Oorspronkelijk artikel

1991/8

M.C. van der Laan

Het tussenmenselijke in groepspsychotherapie: een ontmoeting tussen psychoanalytische en existentiële visies