Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Auteurregister: I.E. Lindhout

Oorspronkelijk artikel

1993/3

Ph.D.A. Treffers, A.W. Goedhart, I.E. Lindhout, E. Koudijs

Het verband tussen problemen van kinderen en de relatie tussen hun ouders

Oorspronkelijk artikel

1993/2

Ph.D.A. Treffers, I.E. Lindhout, A.A. Tusenius

Het verband tussen problemen van kinderen en de relatie tussen hun ouders.