Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: C.J. Laban

Varia

2011/7

Mental Health of Refugees and Asylum Seekers, 494 - 495

Bhugra, D., Craig, T., & Bhui, K. (Red.)

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

C.J. Laban, H.B.P.E. Gernaat, I.H. Komproe, G.A. Schreuders, J.T.V.M. de Jong

Invloed van de duur van de asielprocedure op de prevalentie van psychiatrische stoornissen bij Iraakse asielzoekers in Nederland, 743 - 752

Oorspronkelijk artikel

1995/10

C.J. Laban, E.J. Colon

Insulinetherapie: een besloten boek?