Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: J. van Os

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

J. van Os, R. Verkooyen, M. Hendriks, C. Henquet, M. Bak, M. Marcelis, PH. Delespaul, L. Krabbendam, I. Myin-Germeys

De ontogenese van psychotische stoornis;een model van kwetsbaarheid voor psychose, persistentie en belemmering, 77 - 83

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

N. Tan, J. van Os

Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen in de DSM-5, 167 - 172

Ingezonden brief

2013/6

J. van Os

Open brief aan Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ. Uw verzekerden verbieden ons hun data naar Stichting Benchmark ggz te sturen, 462 - 464

Gevalsbeschrijving

2012/5

C. Creten, S. van der Zwaan, R.J. Blankespoor, A. Maatkamp, S. Klinkenberg, V.H.J.M. van Kranen-Mastenbroek, J. Nicolai, D.M. Dhossche, J. van Os, J.N.M. Schieveld

Anti-NMDA-receptorencefalitis: een nieuwe as III-stoornis in de differentiaaldiagnose van desintegratiestoornis van de kinderleeftijd, vroeg optredende schizofrenie en laat optredend autisme, 475 - 479

Essay

2012/3

J. van Os, R. Kahn, D. Denys, R.A. Schoevers, A.T.F. Beekman, W.J.G. Hoogendijk, A.M. van Hemert, P.P.G. Hodiamont, F. Scheepers, Ph. A.E.G. Delespaul, A.F.G Leentjens

ROM: gedragsnorm of dwangmaatregel? Overwegingen bij het themanummer over routine outcome monitoring, 245 - 253

Korte bijdrage

2012/11 themanummer Klinische Stagering en Profilering

L. de Haan, R. Klaassen, N. van Beveren, L. Wunderink, B.P.F. Rutten, J. van Os

Stagering van psychotische stoornissen, 927 - 933

Redactioneel

2012/11 themanummer Klinische Stagering en Profilering

A.T.F. Beekman, J. van Os, H.J.C. van Marle, P.N. van Harten

Themanummer stagering en profilering: hervorming van diagnostiek, 913 - 914

Korte bijdrage

2012/11 themanummer Klinische Stagering en Profilering

A.T.F. Beekman, J. van Os, H.J.C van Marle, P.N. van Harten

Stagering en profilering van psychiatrische stoornissen, 915 - 920

Overzichtsartikel

2011/10

M. Bak, J. van Os, M. Marcelis

Acute ingrijpmedicatie; literatuuroverzicht en aanbevelingen, 727 - 737

Oorspronkelijk artikel

2010/5

I. Winter-van Rossum, M.M. Boomsma, D.E. Tenback, C. Reed, J. van Os

De invloed van cannabis op het ziektebeloopvan de bipolaire stoornis; een longitudinale analyse, 287 - 298

Essay

2010/3

C.L. Mulder, M. van der Gaag, R. Bruggeman , W. Cahn, P.A.E. Delespaul, P. Dries, G. Faber, L. de Haan, F.M.M.A. van der Heijden, R.W. Kempen, E.S.G. Mogendorff, C.J. Slooff, S. Sytema, D. Wiersma, L. Wunderink, J. van Os

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument, 169 - 179

Korte bijdrage

2009/8 Themanummer Stress en Psychiatrie

D. Collip, I. Myin-Germeys, R. Van Winkel, J. van Os

Stress en psychose: vormt sensitisatie het onderliggend mechanisme?, 559 - 567

Overzichtsartikel

2009/11

H. Vossen, D. Monsieur, J. van Os, C. Leue

Serotonine-noradrenalineheropnameremmers bij chronische niet-maligne pijnsyndromen; een systematisch overzicht, 831 - 840

Redactioneel

2008/6 Themanummer Evidence-Based Psychiatrie

J. van Os

Evidence-based psychiatrie: de balans van a priori en a posteriori, 313 - 315

Oorspronkelijk artikel

2008/5

M. Bak, M. Drukker, A. de Bie, J. à Campo, G. Poddighe, J. van Os, PH. Delespaul

Een observationele trial naar 'assertive outreach' met remissie als uitkomstmaat1, 253 - 262

Oorspronkelijk artikel

2008/12

C.J. Dieperink, Y.J. Pijl, C.L. Mulder, J. van Os, M. Drukker

Langdurig zorgafhankelijke patiënten in de ggz: samenhang met verstedelijking, 761 - 769

Oorspronkelijk artikel

2007/5

M. Drukker, M. Bak, G. Driessen, J. van Os, P.A.E.G. Delespaul

Voorspelt de Camberwell Assessment of Need (verandering in) psychiatrische zorgconsumptie?, 305 - 314

Oorspronkelijk artikel

2007/3

M. Bak, PH. Delespaul, I. Myin-Germeys, J. van Os

Coping en de kans op zorgbehoefte bij subklinische psychose, 145 - 155

Overzichtsartikel

2007/1

J. van Os, R. Kahn

Remissiecriteria voor de diagnose schizofrenie, 21 - 26

Commentaar

2006/8

P.N. van Harten, J. van Os

Keuze bewegingsstoornismeetschalen in het Geestkracht-onderzoek, 651 - 654

Commentaar

2004/8

C. Henquet, J. van Os

De nederwaan in rook opgegaan Commentaar op 'Cannabis als risicofactor van schizofrenie', 553 - 555

Oorspronkelijk artikel

2004/5

M. Bak, PH. Delespaul, M. Hanssen, R. de Graaf, W.A.M. Vollebergh, J. van Os

Voorspellende waarde van niet door clinici erkende positieve psychotische symptomen, 285 - 293

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

J.M. Havenaar, J. van Os, D. Wiersma

Algemene meetinstrumenten in de psychiatrische praktijk, 647 - 651

Overzichtsartikel

2003/3

I. Myin-Germeys, P.A.E.G. Delespaul, J. van Os

Experience sampling onderzoek bij psychose , 131 - 140

Ingezonden brief

2003/10

J.M.L.G. á Campo, J. van Os

Reactie op 'Transseksuele adolescenten vóór de behandeling:achtergrond en functioneren', 649 - 652