Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Auteurregister: A. Liégeois

Essay

2018/1

A. Liégeois

Een relationeel ethisch model voor het evalueren van beslissingsbekwaamheid in de psychiatrie, 29 - 36

Algemene psychiatrie

2017/7

Scepticisme als vorm van geloof. Beschouwingen van een godsdienstpsycholoog, 445 - 446

Patrick Vandermeersch

Essay

2017/2

A. Liégeois, M. Eneman

Een ethische reflectie op bemoeizorg in de geestelijke gezondheidszorg, 103 - 110

Algemene psychiatrie

2016/12

Maak buigzaam wat verstard is. Buytendijk en de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, 904 - 905

Ruud Abma

Algemene psychiatrie

2015/11

Zuinig op zin. Aandacht voor zingeving als kostenpost en als winstfactor in de zorg, 851 - 851

Gerrit Glas, Richard Janssen, Erwin Van Meekeren, Magda Coture, Koen De Fruyt, Albert Verleyen, Frank Schaffler

Algemene psychiatrie

2014/12

Geestelijke gezondheidszorg in het licht van zingeving en spiritualiteit, 833 - 834

Walter Krikilion

Essay

2011/11

A. Liégeois, A. Haekens, M. Eneman

Het voorwaardelijk gedeelde beroepsgeheim bij het uitwisselen van informatie in een team of netwerk. Revisie van een ethisch advies, 841 - 849

Overzichtsartikel

2009/5

A. Liégeois, M. Eneman

Ethisch advies over de preventie van zelfdoding in de geestelijke gezondheidszorg, 315 - 324

Essay

2004/6

A. Liégeois, M. Eneman

Omgaan met vrijheid en dwang in de geestelijke gezondheidszorg: een ethisch advies, 369 - 378

Oorspronkelijk artikel

1996/10

A. Liégeois

Afzonderen niet afzonderen: een ethische benadering van het afzonderen van psychiatrische patiënten