Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Auteurregister: R.D. Lamberts

Gevalsbeschrijving

1996/8

I.V.E. Carlier, J.J. van Uchelen, R.D. Lamberts, B.P.R. Gersons

Een korte screeningstest voor de diagnose posttraumatische stress-stoornis, 624 - 629

Oorspronkelijk artikel

1996/4

I.V.E. Carlier, A.J. Fouwels, R.D. Lamberts, B.P.R. Gersons

PTSS in relatie tot dissociatie bij getraumatiseerde politiemensen

Oorspronkelijk artikel

1994/2

I.V.E. Carlier, R.D. Lamberts, B.P.R. Gersons

Vroege psychische gevolgen van traumatische politie-ervaringen: enkele eerste bevindingen , 81 - 93

Oorspronkelijk artikel

1993/4

I.V.E. Carlier, R.D. Lamberts, B.P.R. Gersons

Een vragenlijst betreffende de emotionele intensiteit van traumatische politie-ervaringen