Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Auteurregister: S.M.M. Lammers

Overzichtsartikel

2014/1

S.M.M. Lammers, S.E. Soe-Agnie, H.A. de Haan, G.A.M. Bakkum, E.R. Pomp, H.J.M. Nijman

Middelengebruik en criminaliteit: een overzicht, 32 - 39

Oorspronkelijk artikel

2009/4

E. de Jonge, H.L.I. Nijman, S.M.M. Lammers

Gedragsveranderingen tijdens tbs-behandeling: een multicenteronderzoek, 205 - 215

Oorspronkelijk artikel

2004/3

R.H.J. Hornsveld, C.M.J. van Dam-Baggen, S.M.M. Lammers, H.L.I. Nijman, F.W. Kraaimaat

Forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten: persoonlijkheidskenmerken en gedrag, 133 - 143