Home

Tvp20 01omslag kijk verder

PROEFSCHRIFTARTIKEL

Een proefschriftartikel wordt op uitnodiging van de redactie geschreven. Het kan de vorm hebben van een overzichts- of een onderzoeksartikel. De keuze is aan de auteur. Het doel is dat de belangrijkste of meest opvallende bevindingen bekend worden aan het lezerspubliek van het Tijdschrift.

 

Lengte en opbouw 

Maximaal 4000 woorden inclusief samenvatting, summary met Engelse titel, 3-5 trefwoorden, 3-5 key words en tabellen en figuren, exclusief referenties.
Geef in de inleiding een duidelijke vraagstelling en bespreek vervolgens de gevolgde methode en de resultaten. Bespreek in de discussie de belangrijkste beperkingen en implicaties van het proefschrift. Sluit af met conclusies.

 

Samenvatting en summary 

Structureer de samenvatting volgens een vast stramien, met de kopjes: achtergrond, doel, methode, resultaten en conclusie. Klik HIER voor een voorbeeld. Zorg voor een informatieve samenvatting zonder dat u in telegramstijl schrijft. De lengte is maximaal 200 woorden.

  

Literatuur

Bij een proefschriftartikel kan het onvermijdelijk zijn de richtlijn van max. 25 referenties te overschrijden. Geef  alleen essentiële referenties.