Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Overzichtsartikel

Lengte en opbouw

In een overzichtsartikel geeft u een systematisch overzicht van de literatuur over een klinisch relevant onderwerp en bespreekt u de evidentie. 

Lengte en opbouw

Maximaal 4000 woorden inclusief samenvatting, summary met Engelse titel, 3-5 trefwoorden, 3-5 key words en tabellen en figuren, exclusief referenties.

Geef in de inleiding een duidelijke vraagstelling. Bespreek in de methode op heldere wijze de toegepaste zoekstrategie en de selectie van de literatuur. Geef daarna de resultaten en een kritische bespreking van de bevindingen. Sluit af met conclusies.

Samenvatting en summary

Structureer de samenvatting en de summary volgens een vast stramien, met de kopjes: achtergrond, doel, methode, resultaten en conclusie. Klik HIER voor een voorbeeld. Zorg voor een informatieve samenvatting zonder dat u in telegramstijl schrijft. De lengte is maximaal 200 woorden.

 

Literatuur

Beperk u tot maximaal 25 essentiële referenties.