Home

Tvp20 12omslag kijk verder
Tabellen
  • Maak Word-tabellen met voor elk item een apart vakje.
  • Elke tabel op een afzonderlijke pagina, compleet met kort, maar informatief opschrift en voetnoten.
  • Houd er bij het opstellen van de tabellen rekening mee dat ze bij voorkeur op één pagina worden afgedrukt.
  • Gebruik zo min mogelijk lijnen, arcering e.d.
  • Vermeld alle teksten in gewone letter en vermijd cursief en vetgedrukte teksten.
  • Laat alle kolommen van een tabel links lijnen.
  • Nummer tabellen in dezelfde volgorde als waarin ze in de tekst worden genoemd en controleer of elke tabel in de tekst genoemd wordt.
  • Geef in het artikel duidelijk aan waar tabellen moeten komen.
  • Vermeld de bron bij gebruik van gegevens van anderen.