Home

Tvp18-03_omslag kijk verder

Algemeen

De redactie volgt de aanbevelingen geformuleerd in de ‘Recommendations for the conduct, reporting, editing and publication of scholarly work in medical journals’ van het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

 • De redactie accepteert alleen Nederlandstalige bijdragen die nog niet elders zijn gepubliceerd of door een ander tijdschrift zijn geaccepteerd. Bied een bijdrage niet tegelijkertijd aan een ander tijdschrift aan.
 • De redactie heeft wel belangstelling voor bewerking van een artikel dat door een niet-Nederlandstalig tijdschrift is gepubliceerd of geaccepteerd (zogenaamde dubbelpublicatie). Aarzel niet om ons hierover te benaderen. Vermeld bij indiening dat het om een dubbelpublicatie gaat, geef een referentie van het eerdere artikel en zorg dat u schriftelijke toestemming heeft van de houder van het copyright. Mail deze verklaring en stuur een kopie van de eerdere publicatie (als pdf) mee.
 • Na acceptatie van een bijdrage voor publicatie vragen wij u een ‘verklaring over eventuele strijdige belangen’ in te vullen.
 • Geaccepteerde artikelen worden eindredactioneel bewerkt om de leesbaarheid te verhogen en om ze aan te passen aan de huisstijl van het Tijdschrift.
 • De adviseurs van de redactie hebben statistische richtlijnen geformuleerd om de statistische kwaliteit van de artikelen zo hoog mogelijk te maken. Raadpleeg deze regels voor de statistische bewerking en presentatie van onderzoek (vooral van belang voor Oorspronkelijke artikelen en Korte bijdragen).


De vorm van de kopij

 • Word-bestand voorzien van uw naam.
 • Gebruik de officiële spelling: Woordenlijst Nederlandse taal (het 'groene boekje') en Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. Schrijf goed leesbaar, toegankelijk Nederlands, vermijd onnodig gebruik van vreemde talen en jargon. Schrijf kort en krachtig en houdt u aan het maximum aantal woorden van de beoogde rubriek; de ruimte in het Tijdschrift is beperkt.
 • Schrijf afkortingen altijd eerst een keer voluit. Beperk het gebruik van afkortingen.
 • Vermeld van geneesmiddelen alleen de stofnaam; gebruik geen merknamen.
 • Vermijd overlap van tekst, tabellen en figuren.


Volgorde van de onderdelen van het manuscript:

 • Titelpagina met volledige titel, beknopt maar informatief; namen en voorletters van de auteurs, totaal aantal woorden (inclusief álle onderdelen) en aantal tabellen en figuren.
 • Samenvatting: de gegevens in de samenvatting moeten overeenkomen met die in het artikel. Alle artikelen hebben een gestructureerde samenvatting, behalve gevalsbeschrijvingen en commentaren. Zie de aanwijzingen per rubriek en onderstaande tabel.
 • Summary: zorg voor een precieze vertaling van de Nederlandse samenvatting; vertaal ook de titel en de trefwoorden. Na acceptatie van het artikel wordt de summary door een Engelse taalkundige voor het Tijdschrift geredigeerd.
 • Dankbetuiging/verantwoordingsnoot: noem alleen degenen die een specifieke bijdrage aan de inhoud van het artikel hebben geleverd, en noem hun bijdrage.
 • Namen, wetenschappelijke disciplines en functies van de auteurs plus correspondentieadres; beperk de auteursgegevens. Vermeld één corresponderend auteur met volledig adres en e-mailadres.
 • Literatuurlijst.
 • Tabellen.
 • Figuren.


Verzending naar de redactie

 • Stuur de bestanden (uw manuscript en bijlagen) voorzien van uw naam per e-mail naar het redactiebureau.
 • Stuur de verklaring Strijdige Belangen mee met het manuscript, deze dient ook door uw eventuele co-auteurs apart te worden ingevuld (klik HIER (openen met recente versie Acrobat Reader, voor de pdf van de Verklaring Strijdige Belangen) of direct van de website van ICMJE
 • De auteur draagt het copyright van het artikel over aan het Tijdschrift voor Psychiatrie.
 • Stuur een aanbiedingsbrief mee van de corresponderend auteur. Verstuur deze uitsluitend via e-mail; niet per post. In deze brief (klik HIER voor een voorbeeld) moeten staan:
  • een verklaring waarin alle auteurs zich akkoord verklaren met de tekst van het manuscript (bij meerdere auteurs hoeft dit niet in één keer voor alle auteurs);
  • motivatie: maak de redactie in enkele zinnen duidelijk waarom dit artikel in het Tijdschrift moet verschijnen en waarom u voor het Tijdschrift heeft gekozen; de beoogde rubriek;
  • toestemming van zowel de betreffende auteur(s) als de houder van het copyright voor het publiceren van eventueel eerder gepubliceerd materiaal;
  • volledig correspondentieadres.