Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Over het Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Psychiatrie is al meer dan 60 jaar het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse psychiaters, artsen in opleiding tot psychiater en andere geïnteresseerden. Het Tijdschrift heeft een brede redactie en alle artikelen worden onderworpen aan peer review. Dit houdt in: beoordeling door twee of meer inhoudelijke experts en door een methodologisch adviseur. Het Tijdschrift richt zich op bij- en nascholing.

Dit doen we onder meer door het publiceren van overzichtsartikelen en van wetenschappelijk onderzoek dat in het Nederlandse taalgebied gedaan is. Het Tijdschrift is opgenomen in PubMed en de summaries verschijnen op PubMed. Dit vergroot de bekendheid van de artikelen sterk. Ook biedt de redactie ruimte voor bewerkingen van artikelen die in buitenlandse tijdschriften zijn verschenen over belangrijk Nederlands of Vlaams onderzoek.

Verder publiceert het tijdschrift wetenschappelijk onderbouwde educatieve gevalsbeschrijvingen, opiniërende artikelen, korte bijdragen over actuele ontwikkelingen of nieuw onderzoek en referaten. Regelmatig verzorgt de redactie themanummers over een specifiek onderwerp, soms in samenwerking met een gastredactie.

Maandelijks plaatsen wij recensies van recent in het psychiatrisch vakgebied verschenen boeken.

Uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie waarin participeren

de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.