Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 28 (1986) 10

Oorspronkelijk artikel

Gekwetste ouders - kwetsbare kinderen?

J.J. Wernand

Vanuit de resultaten van empirisch onderzoek wordt een beeld geschetst van de problematiek van kinderen met psychiatrisch gestoorde ouders. Ernstige en vooral chronische ouderlijke psychopathologie gaat gepaard met een toename van ontwikkelingsstoornissen en psychiatrische afwijkingen bij kinderen. Sommige kinderen onderscheiden zich van hun leeftijdsgenoten door achterstand in de ontwikkeling van cognitieve en sociale vaardigheden, hetgeen onder meer tot uiting komt in een toename van zowel teruggetrokken, apathisch gedrag als antisociale en delinquente trekken. De hoge psychiatrische morbiditeit onder de kinderen kan worden verklaard in termen van risico en kwetsbaarheid. Verschillende risicofactoren, die soms direct verband blijken te houden met ouderlijke psychopathologie, verhogen door onderlinge interactie de kwetsbaarheid van de kinderen voor mentale stoornissen. Er zijn duidelijke aanwijzingen, dat het opgroeien in de nabijheid van een ouder met ernstige psychiatrische stoornissen, vooral wanneer dit gepaard gaat met een chronisch verstoorde ouder-kindrelatie en een ontwrichting van het gezinsleven, het psychiatrisch risico van kinderen doet toenemen.