Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 28 (1986) 10

Oorspronkelijk artikel

Miskend of ontkend probleemgebied

A. Honig, A.D.M.A.C. Escher, M.A.J. Romme, M.G.G.J. Breuls

Voor de behandeling van de ambulante chronische psychiatrische patiënten zijn nog onvoldoende epidemiologische gegevens omtrent aard en frequentie van somatische aandoeningen beschikbaar. Dit gebrek aan aandacht voor somatische problemen werkt miskenning in de hand. Andere factoren die miskenning van somatiek in de hand zouden kunnen werken zijn nog onvoldoende onderzocht. In tegenstelling tot de acute klinische psychiatrie is er in de ambulante chronische sector geen protocol voor screening van somatische dysfunctie. Extra handicap is hierbij dat de RIAGG-arts-psychiater niet rechtstreeks bloed-, urineonderzoek of andere laboratoriumonderzoekingen kan laten doen. Pas onlangs heeft de RIAGG-psychiater na veel discussie van de overheid toestemming gekregen medicatie voor te schrijven. Met andere woorden: faciliteiten zijn althans bij de RIAGG lacunair op somatisch gebied. Medewerkers van de capaciteitsgroep Sociale Psychiatrie en van de Rijksuniversiteit Limburg maakten in samenwerking met hulpverleners van de SPD van het RIAGG Maastricht een hulpinstrument, de probleemanalyse (PA).

Deze PA voldoet goed als leidraad voor het tot stand komen van een systematische informatieverzameling (de probleemanalyse), integratie van somatische problemen alsook doelgerichte behandeling c.q. revalidatie van de ambulante chronische psychiatrische patiënt. Met het door ons gehanteerde model is er bij herkenning van somatische afwijkingen een rol voor de arts-psychiater weggelegd. De integratie van de somatische problematiek in het algehele probleemveld van de patiënt is duidelijk een taak van de specifieke SPD-hulpverlener van de patiënt.

Ten aanzien van de lacunes op epidemiologisch gebied en factoren die miskenning bevorderen alsook het ontwikkelen van een in de SPD-praktijk bruikbaar protocol van somatische screening is een onderzoeksproject in vergevorderd stadium van voorbereiding.