Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 28 (1986) 1

Oorspronkelijk artikel

Foulds' hiërarchisch-psychiatrisch ziektemodel: een replicatieonderzoek

P. Dingemans, A. de Jong, J.H. Dijkhuis, H. van Engeland

In dit onderzoek werd nagegaan in hoeverre Foulds' Personal Illness model in staat zou zijn om de klinisch-diagnostische gegevens van een psychiatrische proefgroep zinvol te organiseren. Tevens werd met dit onderzoek geprobeerd eerdere bevindingen met betrekking tot het Foulds-model, met gebruikmaking van identieke soort interviewgegevens en analysetechnieken, te repliceren.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het Foulds-model in 83.5 procent van de onderzochte patiënten opging; dat het Foulds-model een hiërarchische opbouw heeft en dat de gekozen operationalisaties van het model in een drietal schalen robuuste psychometrische eigenschappen heeft in termen van schaalbaarheid en betrouwbaarheid.

Eerdere bevindingen met betrekking tot het Foulds-model in een Nederlands psychiatrische steekproef, bij gebruikmaking van dezelfde soort interviewgegevens en analysetechnieken, konden worden gerepliceerd.