Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 28 (1986) 1

Oorspronkelijk artikel

Palmwijn in nieuwe zakken, ofte wel: enkele gedachten naar aanleiding van een Ndöp-ritueel

J.T.V.M. de Jong

Het Senegalese genezingsritueel de Ndöp wordt beschreven en geanalyseerd vanuit een antropologisch, een analytisch en een interactioneel gezichtspunt. De auteur geeft enkele therapeutische elementen aan die zowel in de Ndöp als in moderne therapievormen voorkomen. Hij trekt hieruit conclusies over de bruikbaarheid van rituelen in Noord- en Zuidatlantische culturen.