Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 8, 670 - 675

Korte bijdrage

Focus Impact op de directe psychiatrische kostenbeheersing van een individuele cognitiefgedragstherapeutische behandeling bij therapieontrouwe schizofrenen

D.G.A. Lecompte

De directe psychiatrische kosten, één jaar na de indexopname, van een groep therapie-ontrouwe schizofrenen, die een cognitief-gedragstherapeutisch programma afwerkte, werden vergeleken met die van een controlegroep. De resultaten vertonen een significante kostenreductie in de therapeutische groep.