Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 5, 287 - 292

Gevalsbeschrijving

Zijn bètablokkers een effectieve behandeling bij door antipsychotica geïnduceerde acathisie?

C. Baeken, G. Pieters

samenvatting  Acathisie is een moeilijk te definiëren syndroom dat geassocieerd is met de behandeling met antipsychotica. Universele criteria voor de diagnosestelling ontbreken en er bestaat geen specifiek motorisch pathognomonisch teken. Bètablokkers worden genoemd als effectieve behandeling van acathisie. Naar aanleiding van een gevalsbeschrijving is de literatuur over de medicamenteuze behandeling met bètablokkers kritisch onderzocht. Er zijn weinig gecontroleerde onderzoeken en zij werden voornamelijk uitgevoerd eind jaren tachtig. Ze geven niet eenduidig aan dat bètablokkers een effectieve behandeling zijn van door antipsychotica geïnduceerde acathisie. Richtlijnen voor de klinische praktijk worden voorgesteld.

trefwoorden acathisie, antipsychotica, bètablokkers