Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 5, 243 - 250

Oorspronkelijk artikel

Allopregnanolon en anorexia nervosa

R.J. Huy, A.A. van Elburg, R. Sieders, E. Stevelmans, H.P.F. Koppeschaar, S.H.M. van Goozen, H. van Engeland

achtergrond  Van allopregnanolon, een van de best beschreven neurosteroïden, is uit dieronderzoek bekend dat het een anxiolytisch, antidysfoor en hyperfaag effect heeft. De rol van dit neurosteroïd bij eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, is onduidelijk. Het lijkt evenwel interessant deze te onderzoeken, aangezien patiënten met deze ziekte vaak angstig en depressief zijn.
doel  Onderzoek naar de rol van allopregnanolon bij anorexia nervosa.
methoden  Bij 27 vrouwelijke adolescenten met anorexia nervosa werd in de acute fase van de ziekte of binnen enkele weken na het stellen van de diagnose het allopregnanolongehalte bepaald. Tijdens dit onderzoek herstelde de menstruatiecyclus van 7 patiënten. Bij hen werd in deze fase opnieuw het allopregnanolongehalte bepaald.
resultaten  Hoewel op grond van de literatuur bij anorexiapatiënten een lage allopregnanolonspiegel te verwachten is , was deze bij al onze patiënten sterk verhoogd ten opzichte van de normaalwaarden die passen bij de leeftijdsgroep en het Tannerstadium.
conclusie  Allopregnanolon is verhoogd in het acute stadium van anorexia nervosa. Welk mechanisme hieraan ten grondslag ligt, is nog niet duidelijk.

trefwoorden allopregnanolon, anorexia nervosa, neurosteroïden