Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 5, 388 - 399

Korte bijdrage

Het serotoninesyndroom

W. Otte, W.W. van den Broek, T.K. Birkenhäger, B.J.M. van de Wetering

Het serotoninesyndroom is een met enige regelmaat voorkomende levensbedreigende complicatie bij toepassing van (combinaties van) serotonerg werkende psychofarmaca. De publicaties erover lijken sinds de registratie van de selectieve serotonine-heropnameremmers te zijn toegenomen. Met name combinaties van monoamine-oxidaseremmers met selectieve serotonine-heropnameremmers en tricyclische antidepressiva blijken regelmatig aanleiding te geven tot de ontwikkeling van dit syndroom. Het is de bedoeling van dit artikel om de herkenning, behandeling en preventie van deze ernstige complicatie te bevorderen.