Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 2, 185 - 193

Korte bijdrage

Psychiatrische psychotherapie in een transculturele context

F.A.M. Kortmann

Bij het aangaan en onderhouden van een psychotherapeutische relatie tussen psychiater en patiënt spelen algemene of non-specifieke factoren een belangrijke rol. De psychiater moet respect kunnen opbrengen voor de leef- en denkwereld van zijn patiënt, voor zijn normen en waarden en voor zijn opvattingen over zijn ziekte en de behandeling ervan. Verschillen in socioculturele achtergrond bemoeilijken dit. Ter illustratie van deze barrières worden gevolgen besproken voor de compliance van de patiënt vanwege cultuurverschillen tussen psychiater en patiënt door verschillen in geslacht, leeftijd en socio-economische klasse. Van het veronachtzamen van deze verschillen wordt de patiënt de dupe. Het betekent bovendien een verspilling van psychiatrische menskracht en middelen.