Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 2, 170 - 184

Korte bijdrage

Indicatiestelling en behandelingsmodaliteiten bij persoonlijkheidsstoornissen

J.N. Voorhoeve

Centraal staat in dit artikel de vraag wat de parameters zijn voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Anders gezegd: welke zijn de afwegingen in het proces van indicatiestelling en welk behandelaanbod is geïndiceerd. Ontwikkelingen binnen twee therapeutische hoofdstromen, de cognitieve gedragstherapie en de psychoanalytische psychotherapie, worden behandeld. Op grond van theoretische uitgangspunten en praktijk worden keuzemomenten behandeld voor het aangrijpen op het niveau van de symptomatologie dan wel de structuur van de persoonlijkheid. In de praktijk soms lastige differentiaaldiagnostische terreinen worden besproken, evenals de betekenis van het contact bij het indicatiestellingsonderzoek. Een aantal modaliteiten in het behandelaanbod passeren de revue. Conclusie is dat indicatiestelling en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen expertise vereist in biologische, psychologisch/ psychodynamische en sociaal/interactionele aspecten van de pathologie. De noodzaak methodieken te combineren en theoretische kaders te integreren tekent de contouren van wat kan worden aangeduid als 'psychiatrische psychotherapie'.