Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 2, 161 - 169

Korte bijdrage

Psychiatrische psychotherapie bij somatiserende patiënten

A.E.M. Speckens, A.M. van Hemert

In dit artikel wordt ingegaan op psychiatrische psychotherapie bij somatiserende patiënten. Specifieke aandacht wordt besteed aan het opbouwen van de vertrouwensrelatie met somatiserende patiënten. De klachten van patiënt dienen serieus genomen te worden. Het benoemen van psychische en sociale factoren als gevolgen in plaats van oorzaken van de klachten kan het engageren van de patiënten vergemakkelijken. Gestreefd dient te worden naar een gemeenschappelijk verklaringsmodel voor de klachten, op grond waarvan een behandelplan kan worden opgesteld. Daarnaast komt de psychiatische diagnostiek bij somatiserende patiënten aan de orde en worden enkele specifieke behandelingen besproken die in recente onderzoeken effectief bleken te zijn.