Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 39 (1997) 2, 81 - 93

Korte bijdrage

Psychiatrische psychotherapie

C.F.A. Milders

Psychiatrische psychotherapie is de methodische uitwerking van de psychologische dimensie van het biopsychosociale model ten behoeve van psychiatrische diagnostiek en behandeling. Uitgangspunt voor dit concept is de patiënt, opgevat als een persoon in relatie tot zijn/haar psychopathologie (kwetsbaarheid) en de context. Op basis hiervan kan de psychiater-patiëntrelatie methodisch gehanteerd worden. Psychiatrische psychotherapie is altijd onderdeel van een totale psychiatrische behandelstrategie. Monomethodische psychotherapievormen kunnen hierin geïntegreerd worden. Het begrip 'psychiatrische psychotherapie' kan helpen om de psychologische en psychotherapeutische aspecten in elke psychiatrische handeling te doordenken en verder te ontwikkelen.