Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 40 (1998) 10, 647 - 652

Gevalsbeschrijving

De monitoring van cognitie bij een oudere depressieve patiënt gedurende 250 elektroconvulsiebehandelingen

M.G.M. Olde Rikkert, V. Wils, H. van Eijck, J. Hoogmoed

Een 71-jarige patiënte werd in de loop van elf jaar ruim 250 maal met elektroconvulsietherapie (ECT) behandeld voor een therapieresistente depressie. Deze casus laat aan de hand van herhaald neuropsychologisch onderzoek zien dat voortgezette behandeling met ECT bij ouderen mogelijk is zonder blijvende cognitieve schade.