Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 40 (1998) 9, 545 - 552

Oorspronkelijk artikel

De prevalentie van dementie boven de 100 jaar

R. Thomassen, H.W. van Schaick, B.A. Blansjaar

Van alle negen personen van 100 jaar en ouder in een Nederlandse gemeente met ongeveer 100.000 inwoners werden acht onderzocht door het afnemen van een anamnese, cognitieve tests en een gestructureerde hetero-anamnese. De meesten van hen konden niet volledig worden getest wegens auditieve, visuele of motorische handicaps, of wegens ernstige dementie. Door de resultaten van de cognitieve tests te combineren met anamnestische en hetero-anamnestische gegevens kon een diagnose van matige tot ernstige dementie worden gesteld bij alle acht onderzochte personen. Van één persoon konden slechts hetero-anamnestische gegevens worden verkregen. Deze wezen op milde vergeetachtigheid en disfunctioneren.