Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 40 (1998) 9, 531 - 544

Oorspronkelijk artikel

Comorbiditeit van psychiatrische stoornissen in de Nederlandse bevolking; resultaten van de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS)

A. Ravelli, R.V. Bijl, G. van Zessen

Dit artikel presenteert resultaten op het gebied van psychiatrische comorbiditeit, afkomstig van een representatief onderzoek naar psychiatrische stoornissen in de Nederlandse bevolking. De Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS1) is een prospectief bevolkingsonderzoek onder de 18-64-jarigen, met drie meetmomenten (1996, 1997 en 1999). In de eerste meting zijn 7076 mensen geïnterviewd. Psychiatrische stoornissen komen frequent voor: 23,5% van de volwassen bevolking heeft het afgelopen jaar ten minste één psychiatrische stoornis gehad. Ruim eenderde van hen had twee of meer stoornissen. Combinaties van stemmings- en/of angststoornissen komen het meest voor. Stoornissen in middelengebruik zijn, met uitzondering van drugsafhankelijkheid, niet of laag comorbide met andere stoornissen. Mensen met comorbide stoornissen maken meer gebruik van de gezondheidszorg en gebruiken vaker en meer verschillende medicijnen dan mensen met een enkelvoudige stoornis. In de bespreking worden de gevonden resultaten vergeleken met internationale studies en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek.