Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 6, 315 - 326

Oorspronkelijk artikel

Verklaringen voor verschillen in psychiatrische stoornissen in een onderzoek onder migranten

A.M. Kamperman, I.H. Komproe, J.T.V.M. de Jong

achtergrond  In Nederland bestaan (psychiatrische) gezondheidsverschillen tussen migrantengroepen. Het is onduidelijk waar deze gezondheidsverschillen door verklaard kunnen worden.
doel
  In dit artikel wordt onderzocht of er sprake is van een verschil in omvang van psychiatrische stoornissen tussen de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse respondenten van een in Amsterdam uitgevoerd gezondheidsonderzoek. Vervolgens wordt onderzocht welke factoren, die een relatie hebben met psychiatrische gezondheid, dit verschil kunnen verklaren.
methode
  Een steekproef van de Turkse (n=648), Marokkaanse (n=102) en Surinaamse (n=311) bevolking van Amsterdam werd onderzocht. De data zijn geanalyseerd met behulp van multivariate (hiërarchische) logistische regressie.
resultaten
  Er is verschil in de omvang van psychiatrische stoornissen tussen de drie onderzochte migrantengroepen. De verschillen tussen de groepen hangen in belangrijke mate samen met bron van inkomsten, acculturatie, verblijfsduur, actief coping-gedrag en de aanwezigheid van een somatische aandoening.
conclusie
  De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de rol van migrantspecifieke factoren genuanceerd moet worden, aangezien ook algemeen geldende factoren, zoals sociaal-economische status, comorbiditeit en coping-strategieën een belangrijke rol spelen bij het vóórkomen van psychiatrische problematiek. In de hulpverlening aan migranten zal hier nadrukkelijker rekening mee moeten worden gehouden.

 

trefwoorden etniciteit, gezondheidsverschillen, migranten, psychiatrische stoornissen