Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 11, 45 - 49

Korte bijdrage

De praktijk van de onvrijwillige opname

M.Th. Derksen, L. Timmerman, D.L. Stronks

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de praktijk van onvrijwillige opname in een groot randstedelijk psychiatrisch ziekenhuis.
De helft van de opnames was onvrijwillig, waarvan 89% met een inbewaringstelling (ibs) en 11% met een rechterlijke machtiging (rm). De meest genoemde gevaarscriteria in de geneeskundige verklaringen behorende bij een ibs waren: ernstig gevaar voor zichzelf (50%), gevaar voor zelfverwaarlozing (37%), en gevaar voor de algemene veiligheid (35%).
Bijna een kwart van de inbewaringstellingen werd door de behandelaar opgeheven vóór de zitting van de rechter, een ander kwart werd gevolgd door afwijzing en de helft door toekenning door de rechter van de vordering tot voortzetting van de ibs. Tweeënveertig procent van de voortgezette inbewaringstellingen leidde tot een rm. Er bestaat een vrij grote mate van overeenstemming tussen het oordeel van de rechter en dat van de behandelaar over de ernst van het gevaar en de noodzaak tot onvrijwillig verblijf .

trefwoorden bopz, geneeskundige verklaring, gevaarscriteria