Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 10, 587 - 596

Overzichtsartikel

Disregulatie van de limbisch systeemhypothalamus-hypofyse-bijnieras (lhhb-as) bij depressieve stoornissen

I. Visser, E. Wekking, J. Assies, J. Huyser

De hypothalamus-hypofyse-bijnieras(hhb-as)disregulatie is de meest bestudeerde biologische afwijking bij depressie. In de laatste jaren is er grote vooruitgang geboekt met het in kaart brengen van de hhb-asdisregulatie in het algemeen en bij depressie in het bijzonder. De belangrijkste nieuwe inzichten hebben betrekking op de relatie tussen de hhb-as en het limbisch systeem, de schadelijke werking van cortisol op de cognitieve functies en de beschermende rol die het hormoon dehydro-epiandrosteron (dhea) daarbij mogelijk speelt. Door deze nieuwe inzichten is de relevantie van de hhb-asdisregulatie voor de klinische praktijk sterk toegenomen.

trefwoorden cognitieve functiestoornissen, depressie