Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 10, 567 - 574

Oorspronkelijk artikel

Heropnames van thuislozen in het algemeen psychiatrisch ziekenhuis

O.H. Brook

Jaarlijks worden een aantal jonge mannen vanuit het thuislozencircuit in de algemene psychiatrische ziekenhuizen opgenomen. Het gaat om circa één procent van de totale opnamepopulatie. Op jaarbasis gaat het om ongeveer 150 'thuisloze' cliënten van wie een groot aantal tot de 'draaideur'patiënten behoort. Deze kwetsbare groep blijkt op meerdere variabelen sterk significant te verschillen van een referentiegroep van apz-cliënten. Beide groepen verschillen in samenstelling wat betreft geslacht, burgerlijke staat, juridische status, leeftijd, opleidingsniveau, bron van inkomsten, verblijfsduur, verblijfssituatie bij opname, aanvrager van opname, geboorteland, eerste psychiatrische diagnose(groep), kwartaal van opname in het betreffende jaar en het aantal heropnames. Het lijkt erop dat de heropnames in het psychiatrisch ziekenhuis voor deze harde kern van thuislozen slechts een korte onderbreking is in hun situatie van thuisloosheid.

trefwoorden heropnames, psychiatrische ziekenhuizen, thuisloosheid