Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 9

Redactioneel

M. Hebbrecht

Neurowetenschappen en psychoanalyse. Over splitsen en verenigen, 505 - 507

Oorspronkelijk artikel

M.F.I.A. Depla, A.J. Pols, C.H.M. Smits, J. de Lange

Profijt van wonen in het verzorgingshuis voor ouderen met een psychiatrische achtergrond, 509 - 517

Overzichtsartikel

J.G. Storosum, W.A. van Gool, A.J.A. Elferink, B.J. van Zwieten

Cholinesteraseremmers bij de ziekte van Alzheimer, 519 - 527

State-of-the-art-artikel

W. Matthys

Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen in de kinderleeftijd: pathogenese, diagnostiek en behandeling , 529 - 538

Korte bijdrage

J. Spijker, W.A. Nolen

Hoe hoog is de prevalentie van de depressieve stoornis? , 539 - 542

Gevalsbeschrijving

Y. Meesters, J. Neeleman

Staken van een antidepressivum (fluvoxamine): soms problematisch, 543 - 545